Gary granada - Maykapal

Tulad mo at tulad ko
Ang bawat nilkha
Sa ibabaw ng lupa
Di kailan sa pangyayaring maaring di sadya
Ang puso ay lumuluha
Minsan di kayanin ang pasaning kay bigat
Mayroon kang tagalikha
Kahit pa manlalamig ang puso ng lahat
Mananatili Siyang tapat

Naroon Siya pag-asa may mabubuwal
Naroon Siya panatag ang nakasandal
Naroon Siya sin lapit lamang ng dasal
Ika'y minamahal ng Maykapal

Kung minimithi'y unti-unting lumalayo
Huwag hayaang maglaho
Kahit ang tadhana'y nasasanay ng bigo
Nawa ay di ka susuko


Naroon Siya pag-asa may mabubuwal
Naroon Siya panatag ang nakasandal
Naroon Siya sin lapit lamang ng dasal
Ika'y minamahal ng Maykapal

Naroon Siya pag-asa may mabubuwal
Naroon Siya panatag ang nakasandal
Naroon Siya sin lapit lamang ng dasal
Ika'y minamahal ng Maykapal

Ika'y minamahal ng Maykapal

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind