Choir ng bayan - Hindi kita malilimutan
Overige artiesten: Gary granada

Hindi kita malilimutan
Hindi kita pababayaan
Nakaukit magpakailanman
Sa king palad ang yong pangalan

Malilimutan ba ng ina
Ang anak na galing sa kanya
Sanggol sa kanyang sinapupunan
Paano niya matatalikdan (paano niya matatalikdan)
Ngunit kahit na malimutan
Ng ina ang anak niyang tangan

Hindi kita malilimutan
Kailanma’y di pababayaan
Hindi kita malilimutan
Kailanma'y di pababayaan


Oh

Ngunit kahit na malimutan
Ng ina ang anak niyang tangan

Hindi kita malilimutan
Kailanma’y di pababayaan
Hindi kita malilimutan
Kailanma'y di pababayaan

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind