Kraantje Pappie - Vallende Ster

Schat, wat is het waard als ik dit niet deel met jou?
Zijn volledig van de kaart op een strand in Curaçao
We genieten van de zon en de wietrook in m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.