Ronnie Flex - Heimwee

Ja ik weet het zelf
Sommige beslissingen die maakte ik te snel
En nu gaan we even, heel even door een hel
Ik kan alleen wijzen, alleen wijzen naar ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.