Dani Martín - Lo Que Me Dé La Gana

Tienes que ser perfecto y convertirte en alguien de provecho
Debes hacer una carrera convencional y ser ejemplo
De esta sociedad
Así conseguirás qu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.