Alex Hoyer - Planes

Yo no soy de ilusionarme y de pensar más de dos pasos adelante
Voy sin rumbo a todas partes, pero soy otra persona desde que llegaste
Y ahora por qu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.