Bizzey - SKAFFA

(Ziggy, ey)
(Ro-Rocky, Rocky, what's going on?)
Bizzey!

Schatje geef me soetoe
Je maakt me skaffa
Schatje we gaan loesoe
Maar never dagga
Ik ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.