Lyanno - Si No Chingas

La blanca por su nariz (Yeh)
Bellaca desde la matriz (Ah)
Dice que se siente en París
Cuando se trepa encima de este bis
En mi cama tengo un safar...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.