Justin Quiles - Bailoteo

Yo le llamo la reina del party (Del party)
Ella lo twerkea como Cardi (Como Cardi)
Ella le dice que sí a la mari (A la mari)
Le gu'ta cuando freno ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.