Anuel AA - Estrés Postraumático

Brr
La definición de "ser real" en el diccionario e' mi foto
Yo le dije a Ozuna: "El dinero no nos hace, lo hacemo' nosotro'"
Y yo le dije a Balvin...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.