Anuel AA - Nubes Negras

Real hasta la muerte, baby
Real
Yeah (real hasta la muerte, baby)

No quiero despedirme, yeah
Pero me voy antes de que vaya' a herirme, yeah
Por...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.