Anuel AA - El Problema

Me pregunta que por qué no contesto
El teléfono
Que quién me llama, insistiendo
Y delatarme no pretendo
Pongo el teléfono en silencio
Y le mand...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.