Anuel AA - Antes Y Despues

Brr
Anuel
Ante' y despué', ¿oíste, cabrón?

Me acosté a dormir con mi pistola en mi cama
Siempre duermo con ella debajo de la almohada
Me leva...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.