Anuel AA - Que Se Joda

Worldwide
Laramercy gang
Farru, lanzai
Oh oh oh oh oh (Anuel Doble A)
Oh oh oh oh oh
Gangalee
Pu pu pu pu
Tu mai a ti tiene aborrecí'a
Y me he...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.