Anuel AA - Tu Peor Error

A veces siento que me traicionaste
Aunque yo se que nunca me fallaste
La vida nos fallo y tú te alejaste (uah)
En un abrir de ojos me olvidaste (ua...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.