Anuel AA - Somo O No Somos

Brr

Aquí somo' o no somo'
La familia de Héctor "El Father" y Yomo
Pero una falla de un hermano no perdono
'Toy con los mismos de siempre, yo no...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.