Anuel AA - No Llores Mujer

Yo me acuerdo cuanto te besé aquella noche fría en Colombia
Todo' los hipócritas envidiándome
Nunca querían verme junto a ti
Amigos que gané, y ami...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.