Bad Bunny - Bad Con Nicky

Yeh yeh yeh yeh (yeh)
Yeh yeh yeh yeh (yeh yeh)
Ey (ey)
Por fin se decidió (se decidió), eh, eh
Hizo un cambio, su vida viró (oh oh oh oh)
A la m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.