Bad Bunny - Si Ella Sale

Yeh yeh, yeh yeh, yeh yeh
La calle está apagá', pero ella la va a prender (rra)

Porque si ella sale (sale, sale)
To'a la' amiga' salen (wuh, wuh)...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.