Cazzu - Me Prefiere A Mí

Que ha probado todo tipo de mujere'
Droga', putas en motele'
Pa' ver si to' eso me duele, ja
Si cuando se termina tu peli siempre me llama', que
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.