Fuego - Princesa

Breakfast N Vegas

Ven, bebé
Me gusta que me mires, a la vez me roza la correa
Me gusta cómo lo danzas, cómo tú lo meneas (-neas)
Y si tú quieres...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.