Dani Martín - Los Huesos

Por ahí cuentan
Que tienes ese corazón que se revienta
Que alguna vez a ti la vida te hizo mierda
Y la repartes por ahí sin darte cuenta
Por ahí c...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.