Lyanno - La Pasión Perfecta

Uh-uh-uh-uh
Uh-uh
Uh-uh-uh-uh
Uh

Mis labios en el centro de su pecho (pecho)
Deslizándose
Por cada huella de pasión
Voy narrando esa canción,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.