Lyanno - Gritos & Posiciones 2

Diablo mami, que bien te vez
Sigue ahí
Sigue ahí no te quites

(Hazen)

Ey ey ey
Mamacita qué fue
Mamacita qué fue
Ey ey
Yo sé que tú 'tas l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.