Bad Bunny - En Casita

J.R
Ey, ey, ey

Yo que te quería ver (yo que te quería ver)
Pero no se va a poder (pero no se va a poder, ¡no!)
Toca quedarme en casa, casa
Toca...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.