Brytiago - Borracho

Mami, yo quiero contigo (yo quiero contigo)
Yo te imagino tú conmigo, hablándote al oído (hablándote al oído)
Dime por qué te fuiste y me dejaste en...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.