Cazzu - Esquina

Si me quieren encontrar, yo estoy siempre aquí en la esquina
No me paran de tirar, pero nunca se me tiran
Dijeron, no rompan na'
Rompimo' hasta la ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.