Bad Bunny - La Zona

Ellos rezan todos los días pa que nosotros nos caigamos (uh uh uh uh)
No nos dejamos ver pero todo el mundo sabe dónde es que estamos, ey (uh uh uh u...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.