Bad Bunny - Yo Perreo Sola

Antes tú me picheaba' (tú me picheaba')
Ahora yo picheo (hmm nah)
Antes tú no querías (no querías)
Ahora yo no quiero (hmm, no)
Antes tú me pichea...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.