Anuel AA - Anuel Y Emmanuel

Anuel
Real hasta la muerte, ¿oí'te, bebé?
Uah (¡brr!)

Tanto' amigo' y enemigo' que me odian
Que a vece' me siento solo (solo, solo)
Por eso sie...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.