Cazzu - C14TORCE III

No me preguntes por qué
No te atrevas a abrazarme
Yo estuve perdida en medio del infierno y vos
Nunca viniste a buscarme

Y ahora amarte es casi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.