Anuel AA - Street Poem

Pregunta si la amo
Dice ser sincero
No lo cojas personal
Solo pienso en dinero
Pero te lo prometo
Voy a hacer historia
Y aunque me odien
Van a ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.