Cazzu - Lo Tengo

Lo tengo, lo tengo, lo tengo
Lo tengo, yo tengo mi flow
Te dije yo, que no me lo bajo
Pero como quiera seguimos ganando
Lo tengo, lo tengo, lo ten...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.