Ozuna - Difícil Olvidar

No no no no
Full Harmony
Ozuna

He trata'o, pero no he podido
Olvidar tu nombre, no lo consigo
Quisiera tenerte aquí conmigo
Tú quiere' hacerlo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.