Ozuna - Patek

Ya no vale la pena dedicarte tiempo
Ya no eres esa mujer que me enamoró (me enamoró)
Todo se acabo

Los sentimiento' los maté, cambié el amor por ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.