Ozuna - Eres Top

Woh oh, oh oh
Ozuna

Yo te vi ese día en el club, pero luego de eso te perdí
Yo sé que eres una del top, pero aprovecha que estoy aquí
Quiero dev...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.