Ozuna - Fuego

Woh0oh
Baby
Ozuna

Pensándote aquí de nuevo
Con ganas de repetir
Contigo sabes que no juego
Dime si te piensas venir (venir)
Vamos pa' la call...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.