Ozuna - Hasta Que Salga El Sol

Tráela, a todas tus amigas que le lleguen
Bailándome, la pista que modelen
Hagamos que la música nos lleve
Dj que el bajo suene

Eh eh eh (let me...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.