Ñengo Flow - La Música

Esto es música
De esa de cuando tu la oyes no importa
Si eres millos, clase media o de bolles
Te corre por la venas, como si fuera droga
Nos gradu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.