Farruko - MP5

De chamaquito yo quería un MP5
Si aprieto el botón hasta el más cercano se te cae
Incorregible, yo nunca le cogí consejo a mi mai
Cualquiera se cae...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.