Jaykae - Chat

I go back like Suncity Ravers
When the bouncer said "no trainers"
Versace shirts and Moschino skirts
And the Alizé came in flavors
Smoke weed in l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.