Anuel AA - Millonario

Brrr
Anuel
Ah, jaja
Brrr
Mera, ¿ahora van a empezar a subir videos amenazándome otra vez? Jaja

Millonario, nos metemos pa' adentro de tu barrio...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.