Lyanno - Zapato y Cartera

Eso es así
The Real Rondón (Ah-eh-eh)
Here we go (Ah-eh-eh)
Here we go again
Attention

Hace mucho que yo no la veo (Eso es así)
Y aunque yo, a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.