Lyanno - Se Cansó

Se dio una copa
Y hoy se pintó la boca
Ni se mide la ropa
Sabe que, como ella, hay poca'

Y tú la perdiste y ella no piensa en ti (no, no)
Y tú ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.