Cazzu - Ya No Quiero

Ya no quiero, ya no quiero tener que esperar (Esperar)
Ya no quiero, ya no quiero volverte a pensar (Volverte a pensar)
Yo te quiero, yo te quiero, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.