Cazzu - Al Revés

Anoche me llamó
Dijo "Te estuve esperando hasta que la moña se me consumió
Por qué tú me estás ignorando, si antes me querías
¿Qué es lo que pasó, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.