Cazzu - N.A.V.E

Me estoy buscando el billete, baby
Tengo la cancha encendida, baby
To' eso' que me tiran ni los vi
Cada día se eleva más mi Ki
'Tamo' muy arriba, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.