Cazzu - Puedo Ser

No sé qué fue, que hizo pa' enamorarme
Me beso, se no volvió a llamarme
Yo que pensé que no podría pasarme
Ando buscándote bebé por todas partes
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.