Bizzey - Maria

Bizzey

Girl ik weet je wil het
Je kan het, kom door
En je weet ik voel je, je voelt me, ik voel het
Zeg me dan wat doet je, shawty hallelujah
O...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.