Cazzu - Hello Bitche$

¿Hola?
Hello bitches
Es Cazzu baby
¡Wuh!

Esquivando lo que me tiran (esquivando lo que me tiran)
I keep it real con las pibas (keep it real, ke...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.